KARUPROJEKT EHK KIUSAMISEST VABAKS 1.-3. KLASSIS

Puhja Gümnaasium on liitunud projektiga 2015. aastal.

Kuna kiusamise ennetamine on vahetult seotud ühiskonnas aktsepteeritavate käitumisnormide ja sotsiaalsete suhete kvaliteediga, on oluline, et neid väärtusi sisendatakse lastesse võimalikult varakult.
“Kiusamisest vabaks!” on ennetav metoodika, mille eesmärk on luua laste vahel üksteist arvestav ja kaasav suhe, kiusamist ennetav käitumiskultuur, kus suhtutakse üksteisesse sallivalt ning austavalt, kus lapsed hoolivad üksteisest, kiusamise korral sekkuvad ja kaitsevad kaaslast, kes seda ise ei suuda.

Karu Puhja Gümnaasiumis: Kaasatud 1.-3. klass
2015 a. Tutvumine projektiga, lastevanemate teavitus, karukoosolekud, õppeainete lõiming, tähelepanu neljale põhiväärtusele: austus, sallivus, julgus, hoolivus
2016 a. hoogustus KARU tegevus

Meie tegevused:
karukoosolekud jätkuvad igal nädalal: arutatakse nädala jooksul toimunut
Lähtudes väärtustest on igal kuul ka nimetus. Kuu lõpus valitakse väärtuse vääriline õpilane (õpilased) igast klassist
JAANUAR – hoolivuse kuu
VEEBRUAR – austusekuu
MÄRTS – koostöökuu
APRILL – julgusekuu
MAI – rõõmukuu
karunädal 5.-8. veebruar – 1.-3.kl. õpilased joonistavad karusid, näitus II korrusel, lõiming teiste õppeainetega, kaasa võib võtta kodukarud
kevadel alustame näidendi õppimisega, mis tugineb neljale põhiväärtusele.

KARU tegemised 2. klassis
2. klassis käib sümbol karu ka kodudes. Karuga võib koostööd teha kogu pere: kirjutada lugusid, teha mininäidendit, videosid, pildiseeriaid, joonistusi ja rääkida karule saladusi.
2. klassi Herta ja tema pere joonistasid ja tegid luuletuse
Täna tegid õpilased ka ettepanekuid: nimi karule, sünnipäev, nimepäev. Hääletamise tulemusena valiti
NIMEKS LILLAKÄPP
SÜNNIPÄEVAKS 1. SEPTEMBER
NIMEPÄEVAKS 14. VEEBRUAR
meiekaru

Menu Title